SSD - PLEXTOR

SSD Plextor  PX-128S1C
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
SSD Plextor PX-128S1C

Model: SSD Plextor PX-128S1C

1.438.000 đ
0%
SSD Plextor  PX-256S1C
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
SSD Plextor PX-256S1C

Model: SSD Plextor PX-256S1C

2.250.000 đ
0%
SSD Plextor 128M6Pro
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
SSD Plextor 128M6Pro

Model: SSD Plextor 128M6Pro

1.995.000 đ
0%
Plextor PX-128S1G (M2-2280 )
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
Plextor PX-128S1G (M2-2280 )

Model: Plextor PX-128S1G (M2-2280 )

1.415.000 đ
0%
Plextor PX-256S1G, (M2-2280 )
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
Plextor PX-256S1G, (M2-2280 )

Model: Plextor PX-256S1G, (M2-2280 )

2.320.000 đ
0%
Plextor PX-256M8PeG - M2
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
Plextor PX-256M8PeG - M2

Model: Plextor PX-256M8PeG - M2

3.526.000 đ
0%
Plextor PX-1TM8PeG- M2
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
Plextor PX-1TM8PeG- M2

Model: Plextor PX-1TM8PeG- M2

11.368.000 đ
0%
Plextor PX-512M8PeG- M2
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
Plextor PX-512M8PeG- M2

Model: Plextor PX-512M8PeG- M2

5.846.000 đ
0%
Plextor PX-256M8PeY
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
Plextor PX-256M8PeY

Model: Plextor PX-256M8PeY

4.292.000 đ
0%
Plextor PX-512M8PeY
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
Plextor PX-512M8PeY

Model: Plextor PX-512M8PeY

6.960.000 đ
0%
Plextor EX1-128 (Gold & Silver) - External USB 3.1
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
Plextor EX1-128 (Gold & Silver) - External USB 3.1

Model: Plextor EX1-128 (Gold & Silver) - External USB 3.1

2.227.000 đ
0%
Plextor EX1-256 (Gold & Silver) - External USB 3.1
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
Plextor EX1-256 (Gold & Silver) - External USB 3.1

Model: Plextor EX1-256 (Gold & Silver) - External USB 3.1

3.434.000 đ
0%
Plextor EX1-512 (Gold & Silver) - External USB 3.1
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
Plextor EX1-512 (Gold & Silver) - External USB 3.1

Model: Plextor EX1-512 (Gold & Silver) - External USB 3.1

5.684.000 đ
0%

CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH VIÊN. Copyright@ huynhvien.vn 2016. All Rights Reserved. 

Popup
Hỗ trợ 028.38.68.10.19
MS.QUYÊN 0909343348
MAI LAN 0932460861
KIM DUNG 0914635776