PHẦN MỀM

Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core - P73-07113  ( Tặng thẻ cào ĐT 50,000vnđ)
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core - P73-07113  ( Tặng thẻ cào ĐT 50,000vnđ)

Model: Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core - P73-07113     

15.200.000 đ
0%
s Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM - P73-06165 (Tặng thẻ ĐT 50,000vnđ)
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
s Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM - P73-06165 (Tặng thẻ ĐT 50,000vnđ)

Model: s Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM - P73-06165

15.200.000 đ
0%
Win Pro 7 SP1 x64 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP - FQC-08289 (Tặng thẻ cào ĐT 50,000vnđ)
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
Win Pro 7 SP1 x64 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP - FQC-08289 (Tặng thẻ cào ĐT 50,000vnđ)

Model: Win Pro 7 SP1 x64 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP - FQC-08289

3.080.000 đ
0%
Win Pro 8.1 x64 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD - FQC-06949 (Tặng thẻ ĐT 50,000vnđ)
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
Win Pro 8.1 x64 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD - FQC-06949 (Tặng thẻ ĐT 50,000vnđ)

Model: Win Pro 8.1 x64 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD - FQC-06949

3.080.000 đ
0%
Win Pro 8.1 x32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD - FQC-06987 (Tặng thẻ cào ĐT 50,000vnđ)
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
Win Pro 8.1 x32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD - FQC-06987 (Tặng thẻ cào ĐT 50,000vnđ)

Model: Win Pro 8.1 x32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD - FQC-06987

3.080.000 đ
0%
Win Pro 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD - FQC-08969 ( Tặng thẻ ĐT 50,000vnđ)
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
Win Pro 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD - FQC-08969 ( Tặng thẻ ĐT 50,000vnđ)

Model: Win Pro 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD - FQC-08969

3.070.000 đ
0%
Win Home 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD - KW9-00185 (Tặng thẻ cào ĐT 50,000vnđ)
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
Win Home 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD - KW9-00185 (Tặng thẻ cào ĐT 50,000vnđ)

Model: Win Home 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD - KW9-00185

2.170.000 đ
0%
Win Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD - KW9-00139 (Tặng thẻ ĐT 50,000vnđ)
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
Win Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD - KW9-00139 (Tặng thẻ ĐT 50,000vnđ)

Model: Win Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD - KW9-00139

2.170.000 đ
0%
Office Home and Student 2016 Win English APAC EM Medialess P2 - 79G-04679
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
Office Home and Student 2016 Win English APAC EM Medialess P2 - 79G-04679

Model: Office Home and Student 2016 Win English APAC EM Medialess P2 - 79G-04679

1.880.000 đ
0%
Office Home and Business 2016 32-bit/x64 English APAC EM DVD P2 - T5D-02695 (giảm 160,000vnđ hết ngà
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
Office Home and Business 2016 32-bit/x64 English APAC EM DVD P2 - T5D-02695 (giảm 160,000vnđ hết ngà

Model: Office Home and Business 2016 32-bit/x64 English APAC EM DVD P2 - T5D-02695 (giảm 160,000vnđ hết ngày 31/03/17)

4.350.000 đ
0%
BK PRO  (1PC)  BOX - BMS Dùng cho điện thoại
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
BK PRO (1PC) BOX - BMS Dùng cho điện thoại

Model: BK PRO (1PC) BOX - BMS Dùng cho điện thoại

170.000 đ
0%
BK PRO  (1PC)  BOX
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
BK PRO (1PC) BOX

Model: BK PRO (1PC) BOX

150.000 đ
0%
KSOS ( 1 Sever + 10 PC)
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
KSOS ( 1 Sever + 10 PC)

Model: KSOS ( 1 Sever + 10 PC)

2.840.000 đ
0%
KSOS ( 1 Sever + 5 PC)
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
KSOS ( 1 Sever + 5 PC)

Model: KSOS ( 1 Sever + 5 PC)

2.080.000 đ
0%
KIS 5PC
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
KIS 5PC

Model: KASPERSKY INTERNET (5PC) - BOX

730.000 đ
0%
Off 365 Personal English APAC EM Subscr 1YR Medialess P2 - QQ2-00570
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
Off 365 Personal English APAC EM Subscr 1YR Medialess P2 - QQ2-00570

Model: Off 365 Personal English APAC EM Subscr 1YR Medialess P2 - QQ2-00570

930.000 đ
0%
KIS 3PC
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
KIS 3PC

Model: KASPERSKY INTERNET (3PC) - BOX

535.000 đ
0%
KAS 3PC
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
KAS 3PC

Model: KASPERSKY ANTI-VIRUS (3PC) - BOX

283.000 đ
0%
KIS 1PC
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
KIS 1PC

Model: KASPERSKY INTERNET (1PC) - BOX

265.000 đ
0%
KAS 1PC
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
KAS 1PC

Model: KASPERSKY ANTI-VIRUS (1PC) - BOX

163.000 đ
0%

CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH VIÊN. Copyright@ huynhvien.vn 2016. All Rights Reserved. 

Popup
Hỗ trợ 028.38.68.10.19
MS.QUYÊN 0909343348
MAI LAN 0932460861
KIM DUNG 0914635776