HPC - WESTERN

WESTERN 500GB SATA (6Gb/s) - 7200 Rpm, Cache 32M - Blue
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
WESTERN 500GB SATA (6Gb/s) - 7200 Rpm, Cache 32M - Blue

Model: WESTERN 500GB SATA (6Gb/s) - 7200 Rpm, Cache 32M - Blue

1.035.000 đ
0%
WESTERN 1TB    SATA (6Gb/s) - 7200 Rpm, Cache 64M - Blue
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
WESTERN 1TB SATA (6Gb/s) - 7200 Rpm, Cache 64M - Blue

Model: WESTERN 1TB SATA (6Gb/s) - 7200 Rpm, Cache 64M - Blue

1.105.000 đ
0%
WESTERN 2TB   SATA (6Gb/s) - Intellipower, Cache 64M - Blue
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
0%
WESTERN 3TB   SATA (6Gb/s) - Intellipower, Cache 64M - Blue
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
WESTERN 3TB SATA (6Gb/s) - Intellipower, Cache 64M - Blue

Model: WESTERN 3TB SATA (6Gb/s) - Intellipower, Cache 64M - Blue

2.240.000 đ
0%
WESTERN 4TB   SATA (6Gb/s) - Intellipower, Cache 64M - Blue
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
WESTERN 4TB SATA (6Gb/s) - Intellipower, Cache 64M - Blue

Model: WESTERN 4TB SATA (6Gb/s) - Intellipower, Cache 64M - Blue

3.120.000 đ
0%
WESTERN 6TB   SATA (6Gb/s) - Intellipower, Cache 64M - Blue
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
WESTERN 6TB SATA (6Gb/s) - Intellipower, Cache 64M - Blue

Model: WESTERN 6TB SATA (6Gb/s) - Intellipower, Cache 64M - Blue

5.400.000 đ
0%
WESTERN 500GB SATA (6Gb/s) - 7200 Rpm, Cache 64M - Black
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
WESTERN 500GB SATA (6Gb/s) - 7200 Rpm, Cache 64M - Black

Model: WESTERN 500GB SATA (6Gb/s) - 7200 Rpm, Cache 64M - Black

1.580.000 đ
0%
WESTERN 1TB   SATA (6Gb/s) - 7200 Rpm, Cache 64M - Black
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
WESTERN 1TB SATA (6Gb/s) - 7200 Rpm, Cache 64M - Black

Model: WESTERN 1TB SATA (6Gb/s) - 7200 Rpm, Cache 64M - Black

1.700.000 đ
0%
WESTERN 2TB   SATA (6Gb/s) - 7200 Rpm, Cache 64M - Black
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
WESTERN 2TB SATA (6Gb/s) - 7200 Rpm, Cache 64M - Black

Model: WESTERN 2TB SATA (6Gb/s) - 7200 Rpm, Cache 64M - Black

2.950.000 đ
0%
WESTERN 4TB   SATA (6Gb/s) - 7200 Rpm, Cache 64M - Black
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
WESTERN 4TB SATA (6Gb/s) - 7200 Rpm, Cache 64M - Black

Model: WESTERN 4TB SATA (6Gb/s) - 7200 Rpm, Cache 64M - Black

5.010.000 đ
0%
WESTERN 1TB   SATA 3 (6Gb/s) -  Cache 64M - RED
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
WESTERN 1TB SATA 3 (6Gb/s) - Cache 64M - RED

Model: WESTERN 1TB SATA 3 (6Gb/s) - Cache 64M - RED

1.570.000 đ
0%
WESTERN 2TB   SATA 3 (6Gb/s) -  Cache 64M - RED
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
WESTERN 2TB SATA 3 (6Gb/s) - Cache 64M - RED

Model: WESTERN 2TB SATA 3 (6Gb/s) - Cache 64M - RED

2.320.000 đ
0%
WESTERN 3TB   SATA 3 (6Gb/s) -  Cache 64M - RED
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
WESTERN 3TB SATA 3 (6Gb/s) - Cache 64M - RED

Model: WESTERN 3TB SATA 3 (6Gb/s) - Cache 64M - RED

2.835.000 đ
0%
WESTERN 4TB   SATA 3 (6Gb/s) -  Cache 64M - RED
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
WESTERN 4TB SATA 3 (6Gb/s) - Cache 64M - RED

Model: WESTERN 4TB SATA 3 (6Gb/s) - Cache 64M - RED

3.990.000 đ
0%
WESTERN 6TB   SATA 3 (6Gb/s) -  Cache 64M - RED
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
WESTERN 6TB SATA 3 (6Gb/s) - Cache 64M - RED

Model: WESTERN 6TB SATA 3 (6Gb/s) - Cache 64M - RED

6.320.000 đ
0%
WESTERN 8TB   SATA 3 (6Gb/s) -  Cache 64M - RED
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
WESTERN 8TB SATA 3 (6Gb/s) - Cache 64M - RED

Model: WESTERN 8TB SATA 3 (6Gb/s) - Cache 64M - RED

7.970.000 đ
0%
WESTERN 4TB - SATA3 (6Gb/s) - 7200 rpm, Cache 128MB GOLD
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
WESTERN 4TB - SATA3 (6Gb/s) - 7200 rpm, Cache 128MB GOLD

Model: WESTERN 4TB - SATA3 (6Gb/s) - 7200 rpm, Cache 128MB GOLD

6.440.000 đ
0%
WESTERN 6TB - SATA3 (6Gb/s) - 7200 rpm, Cache 128MB GOLD
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
WESTERN 6TB - SATA3 (6Gb/s) - 7200 rpm, Cache 128MB GOLD

Model: WESTERN 6TB - SATA3 (6Gb/s) - 7200 rpm, Cache 128MB GOLD

8.620.000 đ
0%

CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH VIÊN. Copyright@ huynhvien.vn 2016. All Rights Reserved. 

Popup
Hỗ trợ 028.38.68.10.19
MS.QUYÊN 0909343348
MAI LAN 0932460861
KIM DUNG 0914635776